A-TECH


เรียนฝึกขับรถอย่างถูกวิธี มีความรู้เรื่องกฏจราจร เรียนจบมีหนังสือรับรอง นำไปรับใบขับขี่ได้ทันที  ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบที่สำนักงานขนส่งอีก  ด้วยหลักสูตรการสอนมาตราฐานทีกำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก  เรียนตัวต่อตัวกับครูฝึกที่ผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนจากกรมการขนส่งทางบก รถฝึกขับมีทั้งเก๋ง กระบะ เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ เป็นโรงเรียนที่ได้ผ่่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแห่งแรกของภาคเหนือ และ แห่งเดียวในจังหวัดเชียงราย  เราเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนมานานกว่า 29 ปี โดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเมื่อปี  2551 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/atechschool หรือ โทร. 053 - 712788  053 -711109 053 -175624  084 - 8037873